Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Orły Polskiego Budownictwa
Orły Polskiego Budownictwa

to ogólnopolski konkurs budowlany organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisuje się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem konkursu, który doskonale służy rozwojowi branży jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

Oficjalna strona konkursu: www.orlybudownictwa.plDrewno kominkowe
Drewno kominkowe

jest najczęściej stosowanym surowcem jako paliwo kominkowe. Najlepszymi gatunkami drzew do opalania w kominku są: grab, buk, dąb, brzoza, jesion, klon. Stosowanie drewna drzew liściastych jest gwarancją długotrwałej i bezawaryjnej pracy kominka. Jest materiałem opałowym w pełni odnawialnym oraz czystym ekologicznie.


Biopaliwa kominkowe
Biopaliwa kominkowe

 wypalają się całkowicie, nie wydzielają dymu oraz zapachu. Jedynymi produktami spalania są para wodna, która nawilża pomieszczenie oraz dwutlenek węgla. Zaletą biopaliwa jest brak sadzy, czy popiołu, które powstają przy paleniu w tradycyjnych kominkach, są jednak najdroższym z dostępnych rodzai paliw.


Biokominek
Biokominek

to forma kominka opalanego płynnym lub żelowym paliwem na bazie alkoholu. Paliwo na bazie alkoholu (przeważnie etylowego) spala się nie wytwarzając dymu, ani zapachu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, w biokominku po wypaleniu miarki płynu lub żelu w palenisku nie pozostaje popiół. Główną cechą biokominków, wynikającą ze stosowania bezdymnego paliwa na bazie alkoholu jest to, że nie wymagają one instalacji kominowej. Ciepło powstałe w procesie spalania nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji kominowej to również cecha umożliwiająca łatwe przemieszczanie biokominka. Większość biokominków wykonywana jest głównie ze stali pokrywanej różnego rodzaju farbami i lakierami odpornymi na wysokie temperatury. Oprócz stali elementami konstrukcyjnymi mogą również być szkło, MDF, beton, kamień. Biokominki mogą być sterowane nawet za pomocą pilota. Funkcja nalewania paliwa, zapalania i gaszenia ognia jest zdalnie obsługiwana poprzez naciskanie odpowiednich guzików na pilocie.

Ze względu na rodzaj paliwa rozróżnia się biokominki:

- żelowe – opalane gotowymi wkładami zawierającymi porcję żelu (najpopularniejsza forma to puszka) lub z paleniskiem do uzupełniania zżelowanym płynem z większego zbiornika;
- na paliwo płynne – wyposażone w zamontowane na stałe palenisko, które uzupełnia się biopaliwem z butelki lub poręcznego kanistra.

Ze względu na użytkowanie i formę rozróżnia się biokominki:

- wolno stojące – zaprojektowane w sposób umożliwiający dowolne ustawienie biokominka
- naścienne – zaprojektowane w sposób umożliwiający zawieszenie na ścianie
- meble z ogniem – przeważnie stoły (stoły jadalniane lub stoliki kawowe) z prawdziwym ogniem. Prekursorem mebli z ogniem jest polska firma Planika.
 Zduństwo, Zdun
Zduństwo, Zdun

jest to dział rzemiosła  zajmujący się budową i naprawą pieców  (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio (po 1990 r.) także kominków). Rzemieślnik uprawiający to rzemiosło to zdun.


Piec kaflowy
Piec kaflowy

jest piecem akumulacyjnym. Do niedawna służył jedynie do ogrzewania izb mieszkalnych. Obecnie pozwala na ogrzewanie zarówno pomieszczeń przez bezpośrednie promieniowanie ciepła jak i przy zastosowaniu płaszcza wodnego (do 60% sprawności) lub wymiennika ciepła (do 40% sprawności) do ogrzewania wody. Woda zgromadzona w zbiornikach buforowych może być używana jako CWU (Ciepła Woda Użytkowa) jak i służyć do ogrzewania domu (mieszkania) w instalacji centralnego ogrzewania. Piec kaflowy w tradycyjnej postaci jest budowany z cegły szamotowej  w postaci słupa obłożonego z zewnątrz materiałem ceramicznym – kaflami. Najważniejszym miejscem jest palenisko. Z wielkości paleniska oblicza się masę pieca (przykładowo palenisku na 6 kg drewna powinno odpowiadać 600 kg masy akumulacyjnej). Jako zamknięcie paleniska mogą być wykorzystane drzwiczki żeliwne, lub nowocześniej – szyba. Szyby stosowane we wkładach do pieców kaflowych są grubsze od szyb do wkładów kominkowych lub podwójne (przez szybę wkłady kominkowe emitują ok. 30% ciepła, w piecach kaflowych ok. 10%). Powodem są dużo wyższe temperatury w palenisku pieca kaflowego. Nowoczesnym rozwiązaniem są również wkłady do pieców kaflowych, które zamiast drzwiczek zawierają szybę. Mogą być również wyposażone w płaszcz wodny lub wymiennik ciepła, dzięki czemu piec kaflowy może stać się głównym i jedynym źródłem ciepła.

Wady i zalety pieca kaflowego:

- zdecydowaną zaletą w stosunku do kominków jest czas oddawania zakumulowanego ciepła wynoszący do 12 godzin (piec dobrze rozpalony, zakręcony ok. 22 nie jest jeszcze zupełnie zimny jeszcze ok. godz. 18 dnia następnego – zależne od temperatury otoczenia i szczelności cieplnej pomieszczenia),
- wytwarzanie pyłu, szczególnie przy czyszczeniu pieca,
- konieczność zwracania szczególnej uwagi zwłaszcza podczas rozpalania.


Drewutnia
Drewutnia

jest to przewiewna budowla do przechowywania drewna przeznaczonego na opał. Może być konstrukcją samodzielną, przylegać lub być częścią innych budynków. Drewutnia może być w postaci szopy lub stanowić tylko zadaszenie. Głównym celem budowy tego typu obiektów jest ochrona drewna przed deszczem i śniegiem. Ważnym aspektem ich konstrukcji jest także przewiewność i dobra wentylacja – pozwala ona na sprawne wysychanie drewna, które po porąbaniu zwykle jest jeszcze w niedostatecznym stopniu wysuszone i od razu nie nadaje się bezpośrednio na opał (przed użyciem na opał szczapy drewna powinny schnąć ok. pół roku, w przeciwnym wypadku mają one niską wartość opałową ponieważ duża część energii powstałej przy spalaniu jest tracona na dosuszenie następnych szczap).


Komin
Komin

to pionowa konstrukcja odprowadzająca spaliny, dym bądź zużyte powietrze, posiadająca przewód lub przewody wentylacyjne. Komin wytwarza naturalny ciąg (grawitacyjny) powietrza, zwany efektem kominowym. Przewody kominowe należy wykonywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa oraz Polskimi Normami.

Ze względu na przeznaczenie kominy dzielą się na:

- dymowe
- spalinowe
- wentylacyjne
Kafle
Kafle

są wyrobem ceramicznym  służącym do wykładania powierzchni pieców  grzewczych, kuchennych i kominków. Kafle po uformowaniu z gliny są wypalane, ich powierzchnia zewnętrzna pokrywana jest szkliwem. Rzemieślnik wyrabiający kafle to kaflarz, a jego warsztat to kaflarnia.

Ze względu na kształt wyróżnia się kafle:

- garnkowe/ miskowe; cylindryczne - wyrabiane na kole garncarskim; możliwy kształt otworu trójkątny, kwadratowy, okrągły, trój-, czworo-, wielolistny, sercowaty
- półcylindryczne; wnękowe/ niszowe; - przecinane na pół cylindry, z dekoracją ażurową
- płytkowe/ płaskie - wykonane na negatywowych matrycach, na odwrociu często ślady tkaniny, przez którą dociskano formę; niezbędną częścią kafla płytkowego jest kołnierz - dolepiana na odwrociu ścianka komory grzewczej; kołnierz wykonac można poprzez, podniesienie krawędzi płytki, doklejanie jednego płata gliny, formowanie z doklejanych wałeczków
- zwieńczenia - kafle przeznaczone na gzymsy pieców, pełniące rolę wyłącznie dekoracyjną
Kominek elektryczny
Kominek elektryczny

sięga swoją historią aż 1892 roku. Ten typ kominków opatentowany został przez Brytyjczyków Cromptona i Dowsinga. Ich wynalazek miał niskie właściwości grzewcze i dopiero po wynalezieniu w 1906 r. przez Alberta Marsha żaroodpornego stopu zwanego "Nichromem" (stop niklu i chromu) udało się rozgrzewać kominki do wysokich temperatur bez ryzyka pęknięcia kominka, lub spowodowania pożaru. Pierwszy sprawnie działający kominek z użyciem nichromu wykonano w 1912 roku. Mimo energooszczędności i komfortu rozpalania kominków elektrycznych z pomocą tylko jednego wciśnięcia guzika, powraca moda na kominki dawnego typu – długo rozpalające się, ale również długo trzymające ciepło.

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy

Najbliższe targi i wystawy